OFW Diary was started to be a one stop source of stories tungkol sa buhay ng isang OFW and his homeland Philippines.

We simply want to share a story na makakatulong upang ma-inspire ang ating mga kababayan OFW man o hindi. Nais din naming magbahagi ng mga entertaining news and experiences na makakapagpagaan ng inyong araw at maaaring makapagbigay din ng aral sa inyo.