Checklist for Aspiring OFWs (Self-Assessment)

There is no manual for OFWs and definitely there is none for the aspiring ones so I came up with a checklist based on my own experiences and some of my friends’ stories.

1. Do you always go to your mother when you have problems? If your answer is yes then try to become more independent because mom will not be around when you go abroad unless you will take her with you. Also “cry babies” won’t last far away from home for health reasons, they may die of dehydration (Uncontrollable Tears) or if not they may end up losing their minds.

2. Can you do multi-tasking? If yes then surely you will be one of the many that are being exploited but if not you won’t last a month on your job. So better assess your abilities and capabilities. Filipinos are well-known for doing different unrelated works so practice doing accounting jobs and doing logistic work at the same time. If you are currently unemployed try cooking while jogging, yes it’s that difficult.

Mga Bagong Bayani (OFW) Ipagbunyi inyong Kadakilaan


Sa bawat daan na iyong tinahak
Sa mga luha sa mata mo pumatak
Sa katawan mong pagod at batak
Sa pamilya mong muntik mawasak

Sa bawat mga araw na lumilipas
Sa yugto ng buhay mong nalalagas
Sa damdamin mong nagagasgas
Sa mga nagdaraang mga oras

Saan ka kaya patutungo?
Sino kaya ang sa luha magpapatuyo?
May hahagod kaya sa katawang hapo?
Manitili kayang pamilya mo ay buo?

Araw na lumipas maibabalik ba?
Makikita ba mga sandaling nawala?
Kaya pa ba sa bigat ng iyong dala?
Oras na nagdaan mapapalitan ba?

Mga Bagong Bayani....Ipagbunyi inyong kadakilaan..